Wzmacniamy markę kultury polskiej.
Pielęgnujemy polskość.
Odkrywamy dzieła zapomniane.
Wspieramy artystów.
Nasz „dekalog” postępowania
Dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ

Kraków dnia 14.03.2018

Przemysław Firek to piękna postać. Wspaniały artysta, organizator imprez kulturalnych, działacz, społecznik. Jest przykładem znakomitego artysty, który nie tylko zachwyca swoim głosem, ale potrafi i chce dać z siebie coś więcej. Pomagał potrzebującym i pomaga bezinteresownie. Angażował się w niezliczonych akcjach charytatywnych - wspomagania młodych artystów, dzieci dotkniętych chorobami infekcyjnymi, powodzian itd. Dla mnie, dla mojej Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej i dla prowadzonej przeze mnie Fundacji Schola Cordis jest nade wszystkim dobroczyńcą wspierającym akcje organizowane na rzecz dzieci z wadami serca. Oferował swój talent, czas i emocje aby wspomóc zbiórki funduszy na zakup sprzętu medycznego.

Wielokrotnie występował podczas charytatywnych koncertów "Kolędy do nieba", dzięki którym mogliśmy zakupić wysokiej jakości narzędzia chirurgiczne. Zwiększyła się ostatnio liczba noworodków wymagających operacji serca, tymczasem brakuje środków na ich leczenie. Brakuje na wszystko. Przeto musimy sobie radzić sami. Stąd nieustanne zbiórki charytatywne, niezbędne dla zakupów sprzętu medycznego ze źródeł pozabudżetowych. Na szczęście są wśród nas ludzie dobrego serca, jak Pan Przemysław Firek, którzy rozumieją nasze potrzeby, wiedzą, że ich pomoc ma wielką wartość.

Św. Jan Paweł II przekazał ważną myśl: Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. W tych kategoriach, zgodnie z pamiętnym przesłaniem, Pan Przemysław jest dla Fundacji Schola Cordis wspierania kardiochirurgii dziecięcej skarbem o wielkiej wartości. My wiemy, że chęć pomocy dla chorego dziecka jest dobrem, które trudno oszacować. Jest wartością bezcenną. Taką ceną mierzę wartość artysty Pana Przemysława Firka.

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik Kliniki
Prof. Zw. Dr hab. N. med. Janusz Skalski
Dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ

Powrót do: Napisali o nas


Projekt strony i realizacja kreoart.pl.
Powered by sprintadmin.pl